Veelgestelde Vragen

Wordt osteopathie terugbetaald?
Osteopathie wordt door alle ziekenfondsen vergoed. Na elke consultatie krijgt u een uniform “attest osteopathie” dat u kan bezorgen aan uw mutualiteit. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 euro per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar.

Heb ik een voorschrift nodig van de arts?
Nee, u heeft geen voorschrift nodig van uw huisarts of specialist. De terugbetaling door de mutualiteiten is hier onafhankelijk van. Indien nodig wordt er echter zeker contact opgenomen met uw arts. Een goede samenwerking is van het grootste belang voor het welzijn van de patiënt.


Hoeveel kost een osteopatische consultatie?

Het ereloon per consultatie bedraagt in deze praktijk 45 euro. Het gemiddelde ereloon ligt tussen de 40 en 60 EUR. Een behandelsessie duurt ongeveer 40 min.


Hoeveel osteopatische behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht. Gemiddeld zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig. Uw osteopaat zal u graag meer uitleg verschaffen betreffende de te verwachten prognose van uw klachten.


Wat betekenen de letters “DO” achter de naam van de osteopaat?

De letters “DO” staan voor “Diploma in de Osteopathie”. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad van D.O. behalen.


Wat is het verschil tussen osteopathie en kinesitherapie?

In de kinesitherapie staat de revalidatie van de patiënt centraal. Een kinesitherapeut werkt op voorschrift van de arts en werkt vooral lokaal op de pijnregio van de patiënt. Osteopathie is een totaalbehandeling die zowel het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, pezen,…), als de organen en omliggende weefsels, als de schedel behandelt. De patiënt wordt in zijn geheel bekeken en er wordt meer naar de oorzaak van de klachten gezocht. Een osteopaat werkt alleen met de handen, terwijl een kinesitherapeut meestal ook toestellen gebruikt. Kinesitherapie en osteopathie zijn complementair aan elkaar.


Is een osteopaat “een kraker”?

Als men het in de volksmond over “een kraker” heeft, dan slaat dit meestal op een chiropractor. Een chiropractor werkt vooral op gewrichten van de wervelkolom die geblokkeerd zitten of foutief functioneren. Een osteopaat werkt via manuele technieken op zowel het orgaansysteem, de schedel en ruggemergvliezen, als ook op het volledige bewegingssysteem (wervelkolom, gewrichten, spieren, pezen,…) Als een osteopaat het nodig acht om een geblokkeerde wervel vrij te maken, dan zal hij ook een manipulatietechniek aanwenden. Tijdens dergelijke correctie hoort de patiënt wel eens een knappend of “krakend” geluid. Dit krakend geluid is afkomstig van het ontsnappen van de luchtbel die in het gewrichtje zit bij een snelle manipulatie. Dit geluid is dus absoluut niet afkomstig van het over elkaar glijden van de gewrichtsvlakken zoals de meeste mensen denken! Een osteopathische manipulatie is precies gelokaliseerd in een ontspannen houding, pijnloos en van heel korte duur.

Heeft u nog andere vragen, dan kan u ons steeds contacteren